Spółka Global Trade MASH Sp. z o.o. Sp. K. prowadzi badania nad opracowaniem technologii oczyszczania drewna z olejów kreozotowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, pt.: „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych z rozdrobnionych podkładów kolejowych impregnowanych olejem kreozotowym”.Realizujemy projekt badawczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 pn. Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw. nr projektu RPLB.01.01.00-08-0024/16 . Kwota projektu wynosi 7 553 259,54 PLN, natomiast dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 332 843,15 PLN.Celem projektu jest stworzenie technologii biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw.Planowane efekty projektu:
Stworzenie innowacyjnej metody recyklingu wycofanych z eksploatacji drewnianych podkładów kolejowych tak, aby po przetworzeniu zostały zmienione w bezpieczny, przyjazny dla środowiska produkt.Naszym partnerem naukowym jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.Innowacyjność naszych działań to nie tylko bezpieczne i zgodna z prawem utylizacja odpadów. Dzięki naszym pracom chronimy środowisko i zapewniamy lepsze warunki do życia kolejnym pokoleniom.Czysta woda, ziemia i powietrze to nasz długoterminowy cel

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, biodetoksyfikacja materiałów drewnianych