Po odbiorze odpadów podpisujemy Kartę Przekazania Odpadu. Dokument ten stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do instalacji posiadającej stosowne uprawnienia, zgody i certyfikaty.Innowacyjne rozwiązania technologiczne, biodetoksyfikacja materiałów drewnianych