Transport drogowy odpadów niebezpiecznych jest uregulowany właściwymi przepisami prawnymi - odpady muszą być przewożone zgodnie z określonymi procedurami, w przystosowanych do tego opakowaniach i odpowiednimi środkami transportu.Potrzebują Państwo bezpiecznego rozwiązania? Świadczymy usługę specjalistycznego transportu odpadów - jesteśmy do dyspozycji.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, biodetoksyfikacja materiałów drewnianych