W trosce o środowisko


Oferujemy Państwu specjalistyczne, certyfikowane usługi z zakresu magazynowania i utylizacji wycofanych z eksploatacji drewnianych podkładów kolejowych. Nasz specjalistyczny plac magazynowy znajduje się w miejscowości Międzyrzecz, woj. lubuskie. Przyjmujemy wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe, w tym z kolei wąskotorowej, a także drewniane podkłady tramwajowe oraz drewniane słupy energetyczne i telekomunikacyjne.Odpady elementów drewnianych, takich, jak wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe, kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne o kodzie 170204* w związku z czym podlegają według obowiązującego prawa szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji. Drewniane podkłady kolejowe są impregnowane olejami kreozotowymi zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne, które są niebezpieczne dla środowiska a w szczególności dla ludzi i zwierząt. Zawierają silnie toksyczne i rakotwórcze substancje, nie podlegają naturalnej biodegradacji, kumulują się w glebie, w szacie roślinnej oraz w tkankach zwierząt i ludzi.Nasza unikatowa usługa polega na tym, że nie tylko przyjmujemy odpady na odpowiednio zabezpieczony plac, ale zajmujemy się także ich utylizacją. Dzięki prowadzonym przez nas badaniom naukowym nad innowacyjną i bardzo skuteczną metodą recyklingu, niebezpieczne odpady, jakimi są wycofane z eksploatacji drewniane podkłady kolejowe zostaną przetworzone i zmienione w bezpieczny, przyjazny dla środowiska produkt.Dzięki nam odpady kolejowe zyskują „drugie życie”Wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu za przyjęte odpady.Świadczymy także usługę profesjonalnego przygotowania podkładów do transportu, w tym odpowiedni załadunek, a także kompleksowe usługi transportowe.Na świadczone przez nas usługi wystawiamy fakturę VAT. Posiadamy zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych.Innowacyjne rozwiązania technologiczne, biodetoksyfikacja materiałów drewnianych